Ústav zoologie, hydrobiologie, rybářství a včelařství Antonín Přidal

Na této stránce je uveden seznam základní i doporučené studijní literatury pro studium kterékoliv výuky Oddělení včelařství. Stanovení vhodnosti pro jednotlivé předměty je uvedeno v úvodních informacích. Uvedená literatura je k dispozici v ústavní knihovně. Na této stránce jsou rovněž umístěné odkazy na studijní texty a jiné WWW poskytující informace ke studiu. Hypertextové odkazy jsou psány hnědou barvou.

 


STUDIJNÍ LITERATURA
Základní studijní literatura: (po kliknutí na jméno autora(ů) se zobrazí obsah studijního textu)
Opravy a doplňky studijní literatury
Doporučená studijní literatura::
 • Přidal A. 1996: Morfologie, anatomie, fyziologie, pitva a preparace včely medonosné (Apis mellifera L.). Učební text Ústavu zool. a včel. MZLU v Brně a Masarykovy Univ. v Brně, 125 stran.
 • Veselý a kol. 1985: Včelařství. SZN Praha, 368 stran.
Rozšiřující studijní literatura - aktivní odkazy ve jménech autorů
 • Bailey L. 1981: Honey Bee Pathology. Academic Press London etc., 124 stran.
 • Bentzien C. 2008: Ekologický chov včel. Víkend z originálu Ökologisch Imkern 2006 Stuttgart, 120 stran. [ISBN 978-80-86891-86-6]
 • Beránek V. 2003: Když plásty tekly medem. Ostrov Praha, 247 stran. [historická fakta dějin českého včelaření]
 • Beránek V. 1999: Hořké kapky medu. (nepublikovaný rukopis), 80 stran a přílohy. [Se svolením autora zveřejnit rukopis na webu včelařskéh oddělení Mendelovy univerzity, historická fakta dějin českého včelařského družstevnictví a svědectví o vlivu komunismu na jeho existenci.]
 • Boháček F. 1990: ABC odchovu včelích matek. ČSV Praha, 55 stran.
 • Crane E. (ed.) 1976: Honey - a comprehensive survey. London, 608 stran.
 • Dicks L.V., Showler D.A. & Sutherland W.J. 2010: Bee Conservation. Evidence for the effects of interventions. Synopses of Conservation Evidence. Volume 1. Pelagic Publishing LTD, Exeter, 146 stran. [ISBN 978-1-907807-00-8]
 • Deplane K.S., Mayer D.F. 2000: Crop pollination by bees. Wallingford, UK; CABI Publishing 344 stran. [ISBN 0-85199-448-2]
 • Dobrovoda I.1986: Včelie produkty a zdravie. Bratislava, 307 stran.
 • Doležal V. 2003: Med v kuchyni. České Budějovice, Dona, 101 stran.
 • Drncová A. 2002: Perníčky, dorty, záskusky. České Budějovice, Dona, 94 stran.
 • Dupal L. 2004: Kniha o medovině. Praha, Maťa, 2. vydání, 215 stran. [ISBN 80-7287-077-7]
 • Free J.B. 1970: Insect Pollination of Crops. Academic Press, London and New York, 544 stran.
 • Graham J.M. (ed.) 1992: The Hive and the Honey Bee. Dadant & Sons, Illinois, 1324 stran.
 • Hajdušková J. 2000: Včelí produkty očima lékaře. ČSV Praha, 79 stran.
 • Haragsim O. 2004: Včelařské dřeviny. Grada Publishing Praha, 116 stran [ISBN 80-247-0833-7]
 • Haragsim O. 2005: Medovice a včely. 2. změněné vydání, Praha, Brázda, 175 stran. [ISBN 80-209-0332-1]
 • Haragsim O. 2008: Včelařské byliny. Grada Publishing Praha, 108 stran [ISBN 978-80-247-2157-6]
 • Jindra J. 2000: Včelařská encyklopedie na CD. Ukázka na: https://jjvcela.sweb.cz/vcely.html
 • Kareš J. 2004: Med jako lék. Praha, Agentura VPK, 61 stran.
 • Kołtowski Z. 2006: Wielki atlas roślin miododajnych. Przedsiębiorstwo Wydawnicze Rzeczpospolita SA, Warszawa, Polska, 1. wydanie, 327 stran. [ISBN 83-60192-13-8]
 • Luptovská K. 1972: Med a jeho využitie v domácnosti. Bratislava, 321 stran.
 • McGregor S.E. 1976: Insect pollination of cultivated crop plants. US Dept. Agric., 411 stran.
 • Marantz-Henig R. 2005: Pokorný zahradník - Ztracený a znovu nalezený génius Gregora Mendela, otce genetiky. Praha, JS Partner s.r.o., 288 stran.
 • Michener C.D. 1974: The Social Behaviour of the Bees - a Comparative Study. Massachusetts, 404 stran.
 • Nowottnick K. 1996: Propolis - získávání - recepty - použití. Slovo Bratislava, 91 stran. [ISBN 80-85711-05-2]
 • Ptáček V. 2008: Chov čmeláků v laboratoři. Tribun EU, s.r.o. Brno, první vydání, 178 stran. [ISBN 978-80-7399-635-2]
 • Ruttner F. 1988: Biogeography and Taxonomy of Honeybees. Springer Verlag, Berllin, Germany, xxii+284 stran.
 • Ruttner F. 2003: Naturgeschichte der Honigbienen. Franckh-Kosmos, Stuttgart, 2. vydání, 357 stran. [ISBN 3-440-09477-4]
 • Veselý V., Lisý E. 1970: Chov včelích matek. SZN Praha, 176 stran.
 • Westrich P. 1990: Die Wildbienen Baden-Württembergs. (Algemeiner and Specieller Teilen), Eugen Ulmer GmbH & Co., Deutschland, 972 stran.
 • Zentrich J.A. 2003: Apiterapie - přírodní léčba včelími produkty. Eminent Praha, 173 stran. [ISBN 80-7281-104-5]
Výběr z významných včelařských periodik
 • American Bee Journal
 • Apicultural Abstracts edice ukončena posledním ročníkem v roce 2005
 • Apidologie
 • Bee World - poslední ročník vyšel 145 (2005), od roku 2006 je spojen s Journal of Apicultural Reserach
 • Deutsches Bienen Journal
 • Journal of Apicultural Research
 • Moderní včelař
 • Pčelovodstvo
 • Pszczelnicze Zeszyty Naukowe - v nové edici - Journal of Apicultural Science
 • Včelár
Všechna uvedená literatura, separátní výtisky původních prací a další literatura je posluchačům zpřístupněna v knihovně včelařství či nově v čítárně Informačního centra MZLU.


STUDIJNÍ TEXTY - umístěné na jiných serverech:
HISTORIE A SOUČASNOST VČELAŘENÍ
 • Český svaz včelařů - obecné zájmové sdružení vydává časopis Včelařství určený výhradně členům svazu.
 • Odborné zájmové sdružení Pracovní společnost nástavkových včelařů České republiky podporuje vzdělávání včelařů i laické veřejnosti v oboru včelařství. Pořádá semináře, workshopy a jiná setkání včelařů a jejich příznivců. PSNV-CZ vydává časopis Moderní včelař, který seznamuje širokou včelařskou obec a jako jediný v ČR i ostatní veřejnost s novými poznatky v oboru. Je jediný odborný časopis volně prodejný a dostupný všem chovatelům včel nejen v ČR.
 • Odborné zájmové sdružení Dadantklub podporuje vzdělávání včelařů v problematice Dadant chovatelské technologie.
BIOLOGIE VČEL
 
EKOLOGIE VČEL
OPYLOVACÍ ČINNOST VČEL
TAXONOMIE VČEL
VČELÍ PRODUKTY
 • Ing. Ľuba Lomnická se řadu let zabývá výrobou medového pečiva - zejména perníků. Za nejzdařilejší z její výroby lze považovat jemně zdobená perníková srdce. Pro inspiraci se podívejte na https://www.medovnicky.sk
 • Včelpo spol. s r.o. je společnost, která se zabývá zpracování včelích produktů. Má dlouhou tradici a mnohaletou zkušenost. Proto se na tuto společnost náš ústav každým rokem obrací s prosbou, aby přijaly exkurzi studentů různých oborů (klasického zemědělského studia i potravinářského oboru), aby jim svoji činnost představili.
 • Famille Mary příklad vyspělé včelařské firmy, zabývající se především prodejem včelích produktů. Posuďte sami jejich úroveň propagace oboru. Je co okoukat a využít v našich podmínkách?
 • Fa Löffelmann je příkladem české firmy, kterou lze přirovnat právě k vyspělým včelařským firmám v zahraničí. Nejde však o jedinou firmu u nás. Odkazy na ně najdete ve webových vyhledávačích.
ZOOTECHNIKA - ošetřování včelstev a plemenitba
 • Včelařská šlechtitelská stanice v Petrušově je jediním z pracovišť v České republice, které se zabývá systematicky plemenitbou včely medonosné. Vedoucím pracoviště je Ing. Květoslav Čermák, CSc. Více informací je uvedeno pod odkazem.
 • Nízkonástavkové včelaření je ve výuce probíráno jen v základech. U nás, spolu s dalšími, zaváděl nízkonástavkové včelaření Doc. RNDr. Vladimír Ptáček, CSc. s dalšími nadšenými včelaři. Ve velkoprovozních podmínkách ověřuje funkčnost nízkonástavkového úlu Optimal Ing. K. Čermák, CSc. ze Včelařské šlechtitelské stanice v Petrušově již několik desítek let. Na těchto stránkách je základní popis metody nízkonástavkového včelaření v úlech Optimal, včetně dokumentace k sestrojení těchto úlů.
 • Někdy studenti chtějí vyzkoušet dvoumatečnou či dvouvčelstevní zootechniku. Tento typ zootechniky patří mezi náročnější metody, použitelné jen v menších chovech a k jejich zvládnutí je třeba delší praxe. Proto ve výuce se tomuto tématu nevěnujeme a odkazujeme proto na výše uvedený link.