Barvy medu

pro hodnocení barvy medu se převážně používá stupnice dle Pfunda.
Barva je vyjádřena v milimetrech podle Pfunda.
(Dr. Pfund byl fyzik, který navrhl přístroj, kde se barva medu porovnávala se standardním roztokem a jeho barva se vyjadřovala v milimetrech standardního roztoku)
Pro náhled na tento přístroj je možno do vyhledavače (třeba vyhledávání obrázků) vložit název: "Pfund color grader" 

https://www.sizes.com/units/pfund_scale.htm
tady na této adrese je znázorněna stupnice pro hodnocení (jak názvy, tak milimetry dle Pfunda) + další informace o barvě medu.

Color Name            Pfund Scale, millimeters         Optical Density 
Water White            <9                               0.0945 
Extra White             9 – 17                          0.189 
White                   18– 34                          0.378 
Extra Light Amber       35 – 50                         0.595 
Light Amber              51 – 85                      
    1.389 
Amber                    86 – 114                        
 3.008 
Dark Amber                 >114                            — 


Dnes už se pro měření používají specializované fotometry, ale výsledky se stále vyjadřují v milimetrech dle Pfunda.